OSP Jesionka Ochotnicza Straż Pożarna Jesionka

Druhowie

___________________________________________________________Zarząd_____________________________________________________

Prezes OSP - dh Jacek Ciemieliński

V-ce Prezes - dh Tomasz Szczygieł

Naczelnik - dh Tomasz Gwiazdziński

V-ce Naczelnik – dh Arkadiusz Stolarski

Sekretarz OSP - dh Magdalena Stolarska

Skarbnik - dh Antoni Hanajczyk

Gospodarz - dh Bogumiła Gwiazdzińska

Członek Zarządu - dh Marek Gwiazdziński

Członek Zarządu - dh Krzysztof Rybaczuk

_____________________________________________________Komisja Rewizyjna ________________________________________________

Przewodniczący Kom. Rewizyjnej- dh Paweł Lewandowski

Z-ca Przew. Kom. Rew.- dh Danuta Skibińska

Sekretarz Kom. Rew.- dh ---------------

Członek Komisji Rewizyjnej- dh Ewelina Zwolińska

_____________________________________________________Druhowie Czynni________________________________________________

-dh Bartoszewski Piotr 

-dh Bartoszewski Tomasz 

-dh Ciemieliński Piotr

-dh Gasiński Rafał

-dh Gasiński Paweł

-dh Głowacki Artur 

-dh Gwiaździński Grzesiek 

-dh Jastrzębski Łukasz

-dh Królewski Mateusz

-dh Kruk Mateusz 

-dh Kuran Łukasz 

-dh Kowalski Łukasz

-dh Kowalski Paweł 

-dh Kamiński Przemek 

-dh Koźbiał Jakub

-dh Oziębło Gabriel 

-dh Oziębły Robert 

-dh Pruszyński Wojciech

-dh Popielarz Łukasz

-dh Sitkiewicz Konrad 

-dh Szcześniak Piotr

 -dh Więckowski Piotr 

-dh Żbikowski Igor  

-dh Żbikowski Zdzisław 

 

__________________________________________________Członkowie Honorowi _____________________________________________  *Członkowie honorowi OSP to szczególna grupa strażaków, bo są to osoby nadzwyczaj zasłużone dla ochrony przeciwpożarowej.

-dh Góralski Maciej

-dh Antoni Hanajczyk

-dh Stefania Hanajczyk

-dh Leszek Kopczewski

-dh Danuta Skibińska

-dh Stanislaw Skibiński

-dh Franciszek Stolarski

 

___________________________________________________________MDP___________________________________________________________

-dh Katarzyna Czarnacka

-dh Sebastian Kowalski

-dh Tomasz Oziębły

-dh Julia Szczygieł

-dh Zuzanna Stolarska

-dh Ewelina Skibińska

-dh Małgorzata Szulborska

-dh Dominik Piekarski

-dh Katarzyna Gonera

_____________________________________________________________________________________________________________________________

*Strona w ciągłym przygotowaniu