OSP Jesionka Ochotnicza Straż Pożarna Jesionka

MDP

MDP w Jesionce została powołana uchwałą zarządu z dnia 11.03.2017 w celu zainteresowania młodzieży działalnością społeczną, w szczególności na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do służby w szeregach OSP. Zajęcia MDP są zróżnicowane i wymagają dużego zaangażowania. W okresie wiosenno-jesiennym zajęcia mają głównie charakter szkoleń praktycznych. Członkowie drużyny uczą się i ćwiczą elementy, które wykonują strażacy w czasie prawdziwych akcji. Członkowie drużyny uczą się dyscypliny i zachowania porządku, nieodłącznych elementów strażackiego życia.

 

 

_____________________________________________________Ogłoszenia___________________________________________________________

 Więcej informacji znajduje się tu:   MDP JESIONKA-grupa facebook

 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________

Rota ślubowania
członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

„ŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie
Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony
życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego
i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi.
Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę
pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie
polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad
ochrony przeciwpożarowej."